13

Da sagde Allâhs sendebud (Sâlih) til dem: ”(Det er) Allâhs hunkamel! Lad den drikke.”

فَقالَ لَهُم رَسولُ اللَّهِ ناقَةَ اللَّهِ وَسُقياها