12

da den ynkeligste af dem rejste sig (for at hindre hunkamelen i at drikke).

إِذِ انبَعَثَ أَشقاها