23

som skuer deres Herre.

إِلىٰ رَبِّها ناظِرَةٌ