21

og er ligegyldige over for det hinsidige.

وَتَذَرونَ الآخِرَةَ