بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

24

og stil dem op! De skal udspørges.

وَقِفوهُم ۖ إِنَّهُم مَسئولونَ

25

Hvad er der galt med jer siden I ikke hjælper hinanden?”

ما لَكُم لا تَناصَرونَ

26

Nej, den dag overgiver de sig.

بَل هُمُ اليَومَ مُستَسلِمونَ

29

De vil svare: ”Nej, det var jer selv der ikke troede!

قالوا بَل لَم تَكونوا مُؤمِنينَ

32

Vi vildledte jer – vi var sandelig på vildspor!”

فَأَغوَيناكُم إِنّا كُنّا غاوينَ

34

For således behandler Vi dem der forbryder sig.

38

I vil bestemt få den smertefulde straf at smage!

39

I vil blot blive gengældt for det I gjorde,

40

bortset fra Allâhs oprigtige tjenere.

إِلّا عِبادَ اللَّهِ المُخلَصينَ