-+ Sunna.dk - Bukhari / Holde fast i Koranen & sunna

Sahih al-Bukhari

صحيح البخاري

KAPITEL 96. Holde fast i Koranen & sunna
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة