-+ Sunna.dk - Bukhari / Guddommelig vilje

Sahih al-Bukhari

صحيح البخاري

KAPITEL 82. Guddommelig vilje
كتاب القدر