-+ Sunna.dk - Bukhari / En femtedel af krigsbytten tilkommer Allah

Sahih al-Bukhari

صحيح البخاري

KAPITEL 57. En femtedel af krigsbytten tilkommer Allah
كتاب فرض الخمس