بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

5

21

Og der vil være krumstave af jern til (at holde fast i) dem.

وَلَهُم مَقامِعُ مِن حَديدٍ

43

og Abrahams folk og Lots folk,

وَقَومُ إِبراهيمَ وَقَومُ لوطٍ