بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

1

Alif-Lâm-Râ. Dette er Det vise Skrifts tegn (og vers).

63

de der tror og har været gudsbevidste.

الَّذينَ آمَنوا وَكانوا يَتَّقونَ